Văn hoá quản lý

Trong thực tiễn, chúng ta thấy lối quản lý tuỳ tiện dường như ăn khá sâu vào đội ngũ quản lý của các doanh nghiệp. Khi được khảo sát, đa số cán bộ quản lý đều tỏ ra bức xúc về tình trạng không rõ ràng trong phân công nhiệm vụ, thẩm quyền và các… Continue reading Văn hoá quản lý

Một bài học

Hôm nay, tôi nhận được thư chấp nhận tham gia một diễn đàn từ người quản trị.

Mở đầu

Người ta thường nghĩ rằng các nhà tư vấn là siêu nhân. Bản thân các nhà tư vấn cũng đang tự xây dựng cho mình hình ảnh như vậy. Tư vấn nghĩa là phải giỏi hơn khách hàng. Các nhà tư vấn cũng không hề muốn thua kém người khác.