Thêm một cơ hội từ việc cải tiến công nghệ chế biến gạo

Bệnh tiểu đường đang rất phổ biến, từ thành thị tới thôn quê, từ người già đến người trẻ, từ công chức văn phòng đến nông dân. Có những căn cứ để cho rằng mức độ phổ biến của tiểu đường ở VN hiện nay là hậu quả của việc chế biến gạo quá sạch… Continue reading Thêm một cơ hội từ việc cải tiến công nghệ chế biến gạo

Tái cấu trúc cơ cấu hay tái cấu trúc con người

Nhân một dịp trà dư tửu hậu, cánh tư vấn đã trao đổi với nhau về những nguyên nhân thành công hay thất bại của các dự án tư vấn cho các doanh nghiệp Việt Nam. Một kết luận quan trọng đã được rút ra là: tái cơ cấu hệ thống chứ đừng đụng đến con… Continue reading Tái cấu trúc cơ cấu hay tái cấu trúc con người

Vai trò của BAN DỰ ÁN trong các dự án tái cấu trúc

Tư vấn quản lý là một loại dự án khó quản lý nhất, vì tính chất phức tạp và nhiều khi vô hình của các hoạt động của nó, cũng như tính chất khó lường của các kết quả và sự lâu dài về mặt thời gian. Dự án tư vấn dễ rơi vào tình… Continue reading Vai trò của BAN DỰ ÁN trong các dự án tái cấu trúc