Nói thêm về việc khảo sát chẩn đoán

Việc khảo sát được thực hiện theo 2 quan điểm chủ đạo của quản lý: Quản trị dựa trên thực tiễn Quản trị có hệ thống Các công việc kinh doanh và quản lý của công ty sẽ được xem xét dựa trên những gì đang thực sự diễn ra, đang được thực thi trong… Continue reading Nói thêm về việc khảo sát chẩn đoán