Tư duy đột phá trong tái cấu trúc doanh nghiệp

https://static.taogiaoduc.vn/2018/09/models-of-thinking.jpg

Lý thuyết về Tư duy đột phá do Giáo sư Tiến sĩ Khoa học Shozo Hibino Đại học Chukyo, Nhật Bản và Giáo sư Tiến sĩ Gerald Nadler, Đại học Nam California, Hoa Kỳ cùng tổng hợp biên soạn trong cuốn sách Tư duy Đột phá đúc kết kinh nghiệm thực tiễn từ 30 năm nghiên cứu về cách thức xử lý vấn đề.

Tư duy đột phá khác với tư duy phân tích và tư duy phê phán đã có khoảng 500 năm trước công nguyên. Hai loại tư duy này chủ yếu là dựa vào thực tiễn quá khứ và dữ liệu hiện tại để phân tích thực trạng, tìm ra vấn đề và đưa ra cách giải quyết vấn đề – thường được gọi là tư duy Descartes. Một nguyên tắc của tư duy phân tích phê phán là càng nhiều dữ liệu càng tốt. Đây là cách tư duy hệ thống cổ điển vẫn thường được áp dụng trong đào tạo và giải quyết các vấn đề kinh doanh thực tiễn hiện nay.

Tư duy phân tích và tư duy hệ thống đã là nền tảng của việc xây dựng nên kho tri thức của nhân loại hàng trăm năm qua. Nó cũng là lối tư duy để học hỏi của nhân loại từ khi mới hình thành, cũng là cơ sở của những phát minh, phát kiến vĩ đại. Tái cấu trúc theo lối cổ điển chính là việc phân tích, phê phán, hệ thống hoá lại những vấn đề của doanh nghiệp để mà sắp xếp lại, tối ưu hoá, điều chỉnh vào khuôn khổ để phát triển ổn định và bền vững. Lối tái cấu trúc này đã được kiểm chứng qua thực tiễn và đã đem lại hiệu quả to lớn cho những doanh nghiệp thực hành thành công.

Tuy nhiên, tái cấu trúc theo lối cổ điển cũng có những hạn chế của nó:

  • Nó có vẻ phù hợp hơn với những doanh nghiệp đã có bề dày hoạt động nhất định (lúc đó mới có đủ thông tin và kinh nghiệm để mà phân tích, phê phán, mới có cái để mà hệ thống hoá, tối ưu hoá)
  • Nó có vẻ phù hợp hơn với những doanh nghiệp có qui mô hoạt động tương đối lớn, có đủ các nguồn lực cần thiết để thực hiện tái cấu trúc

Tái cấu trúc theo lối cổ điển đặc biệt gặp khó khăn với những doanh nghiệp mới thành lập, bề dày hoạt động chưa có bao nhiêu, hoặc doanh nghiệp ở trong giai đoạn khởi nghiệp, kinh nghiệm hoạt động hầu như chưa có gì; trong khi chính hoạt động khởi nghiệp của doanh nghiệp và doanh nhân Việt Nam cũng có nhiều cái phải tái cấu trúc ngay từ đầu, để khỏi phải tái cấu trúc với những hậu quả nặng nề về sau. Tư duy đột phá chính là một hướng tiếp cận phù hợp trong tình huống này. Vì vậy, một phiên bản tái cấu trúc doanh nghiệp bằng tư duy đột phá đã được thiết lập. Không những vậy, tái cấu trúc bằng tư duy đột phá còn hữu ích cho doanh nghiệp tái cấu trúc theo lối cổ điển trong trường hợp muốn phát triển dự án hoặc lãnh vực kinh doanh mới, thay đổi tận gốc đội ngũ nhân sự hoặc cơ cấu sở hữu, hoặc muốn tạo sự đột phá trong qui mô.

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *