Tái cấu trúc doanh nghiệp thời chuyển đổi số

Xét trên tổng thể, các doanh nghiệp Việt Nam đã trải qua nhiều giai đoạn phát triển với các yêu cầu tái cấu trúc khác nhau, nhưng về cơ bản đều là chuyển đổi từ quản trị theo kiểu thuận tiện sang quản trị theo hệ thống. Đầu tiên là hệ thống hóa cách điều hành với quy trình, quy chế, rồi đến phân công, phân nhiệm theo cơ cấu tổ chức bài bản và hệ thống quản trị chất lượng ISO. Rồi tiếp đến các doanh nghiệp lớn tiếp cận với nền tảng quản trị chiến lược và quản trị theo mục tiêu. Nền tảng công nghệ thông tin giúp cho việc chuyển đổi đó thuận lợi hơn với các phần mềm quản trị và cơ sở dữ liệu kinh doanh ngày càng hoàn thiện.

Tiến trình tái cấu trúc bài bản nhất, sâu sắc và toàn diện nhất, có hiệu quả lâu dài nhất gồm:

  • Tái cấu trúc về quản trị chiến lược: nhận thức có hệ thống về môi trường kinh doanh và mục đích kinh doanh của doanh nghiệp, xác định vai trò, vị thế và hướng phát triển của doanh nghiệp.
  • Tái cấu trúc về tổ chức: nhận thức có hệ thống về các công việc kinh doanh và quản lý theo hướng phát triển của doanh nghiệp, xác lập các vị trí công việc chủ chốt, cơ cấu tổ chức và cách thức phân bổ các nguồn lực.
  • Tái cấu trúc về quản trị và điều hành: nhận thức có hệ thống về các vai trò quản trị, điều hành của các cấp quản lý, học hỏi và xác lập các phương thức điều hành phù hợp với định hướng và nguồn lực của doanh nghiệp, xây dựng hệ thống thông tin quản lý phù hợp với cách thức điều hành.

Thời đại chuyển đổi số đã làm thay đổi cơ bản yêu cầu tái cấu trúc của doanh nghiệp Việt. Nếu trước đây, yêu cầu tái cấu trúc cơ bản là chuyển đổi từ quản lý theo kiểu thuận tiện sang quản trị theo hệ thống, thì giờ đây, yêu cầu ấy là: CHUYỂN ĐỔI SỐ. Doanh nghiệp phải tìm chỗ, tìm cách ứng dụng các công cụ số vào kinh doanh và quản lý một cách nhanh chóng và rộng rãi, nhằm chiếm lĩnh thị trường, xác lập vị thế, tạo lập ưu thế cạnh tranh, xây dựng thương hiệu, phát triển thị trường…

Tiến trình tái cấu trúc trong thời đại CHUYỂN ĐỔI SỐ, gồm các yêu cầu cơ bản sau:

  • Xác định những thách thức, những điểm “kẹt” hoặc điểm cần tạo ra đột phá trong kinh doanh và quản lý của doanh nghiệp.
  • Tìm kiếm những giải pháp, công cụ số giúp giải quyết những thách thức, những điểm “kẹt”, điểm đột phá đó (hoặc cũng có thể từ tìm ra giải pháp số hay, quay trở lại xác định điểm đột phá).
  • Học hỏi và áp dụng các giải pháp, công cụ số, thích ứng với các công cụ, thực hiện chuyển đổi số.
  • Từng bước mở rộng việc áp dụng chuyển đổi số, tiến tới chuyển đổi toàn diện theo quy mô phát triển của doanh nghiệp.

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *