Những thay đổi tưởng chừng nhỏ nhặt

Qua một vài dự án, tình cờ nhận ra một điểm giống nhau: vào đầu các dự án, nhà tư vấn phải hết sức vất vả mới yêu cầu khách hàng chuẩn bị một số phương tiện tạm gọi là hiện đại cho các cuộc hội thảo: máy chiếu, máy tính (nếu có máy tính… Continue reading Những thay đổi tưởng chừng nhỏ nhặt