Bốn yếu tố thu phục và giữ chân nhân tài

Tuần Việt Nam Một nghiên cứu mới cho thấy có bốn yếu tố chính có thể giữ chân nhân tài tại các thị trường mới nổi. Đó là những yếu tố nào? Công ty của bạn đã làm gì để giữ chân các nhân viên xuất sắc nhất của mình? Nhu cầu nhân sự: Cuộc… Continue reading Bốn yếu tố thu phục và giữ chân nhân tài

Published
Categorized as Uncategorized

Bảy tố chất lãnh đạo của thế kỷ 21

Theo Tuần Việt NamTrong mô hình quản trị công ty, người lãnh đạo có vai trò rất quan trọng. Những biến cố về quản trị trong các tập đoàn lớn của Hoa Kỳ trong 5 năm qua cho thấy nhu cầu cấp thiết về một mô hình lãnh đạo kinh doanh mới trong thế kỷ… Continue reading Bảy tố chất lãnh đạo của thế kỷ 21

Published
Categorized as Uncategorized

Lùng nhùng, lằng nhằng

Có những lúc tình hình chẳng lấy gì làm dễ chịu cho tất cả mọi người.Sau một khoảnh khắc hào hứng ban đầu, trong nhóm dự án xuât hiện ngày càng nhiều những cuộc tranh luận, có lúc biến thành cãi vã. Nhiều lúc không thể đưa ra kết luận cho những cuộc đấu khẩu… Continue reading Lùng nhùng, lằng nhằng

Published
Categorized as Uncategorized