Tái tổ chức doanh nghiệp và thách thức

Theo Tuần Việt NamCác công ty trên toàn thế giới đều cần thay đổi đường lối hoạt động. Kotter và Schlesinger đã nêu lên những cách thức thực tế và đã được kiểm nghiệm để suy xét về việc kiểm soát sự thay đổi đó. “Phải thừa nhận thực tế rằng không có gì khó… Continue reading Tái tổ chức doanh nghiệp và thách thức

Để tái lập – tái cấu trúc thành công

Theo Thời báo kinh tế Sài GònSự thất bại thường xảy ra ở các dự án tái cấu trúc đã buộc các chủ doanh nghiệp phải suy nghĩ lại toàn bộ tiến trình, cân nhắc mọi khía cạnh khi triển khai thực hiện… Thật may mắn, trong rất nhiều trường hợp, sau quá trình “tư… Continue reading Để tái lập – tái cấu trúc thành công

Về phong cách ra quyết định tập thể

Cách tư vấn của chúng tôi trong các dự án tái cấu trúc quản lý đòi hỏi sự tham gia của một tập thể các nhà quản lý của doanh nghiệp. Họ phải cùng nhau tham gia các buổi thuyết trình, thảo luận về chiến lược, tổ chức và điều hành doanh nghiệp, để cùng… Continue reading Về phong cách ra quyết định tập thể