Phân tích ngành

Phân tích ngành là một hoạt động thiết yếu, không chỉ trong hoạch định chiến lược, mà còn cả trong việc điều hành kinh doanh hằng ngày, nhất là trong việc ra các quyết định quan trọng
Phân tích ngành có thể bao gồm:

  • Phân tích chuỗi giá trị gia tăng của ngành: một ngành có thể được ví như một doanh nghiệp lớn, mỗi doanh nghiệp trong ngành có thể xem như một bộ phận của cái doanh nghiệp lớn đó, tham gia vào một số công đoạn để chế biến từ đầu vào thành đầu ra cung cấp cho thị trường. Ví dụ: trong ngành công nghệ thông tin, từ linh kiện điện tử sẽ phải qua các nhà sản xuất phần cứng, phần mềm, tích hợp hệ thống, quản trị mạng, quản trị website để cuối cùng cung cấp cho người dùng những nội dung được đăng tải. Một ngành có thể có nhiều chuỗi giá trị gia tăng khác nhau, liên quan đến các sản phẩm khác nhau. Trong mỗi chuỗi giá trị gia tăng như vậy, phần đóng góp của mỗi công đoạn sẽ có giá trị khác nhau. Phân tích ngành giúp ta nhìn ra giá trị của mỗi công đoạn, nhận diện xu hướng biến đổi của từng công đoạn và điều cốt lõi nhất là những yếu tố làm ra giá trị của mỗi công đoạn. Thí dụ, ở công đoạn quản trị mạng, điều thiết yếu là có một mạng hoạt động ổn định, băng thông lớn và an toàn, thì ở công đoạn nội dung lại nằm ở khả năng tìm kiếm và cung cấp thông tin một cách rộng rãi và nhanh chóng nhất. Từ đó, doanh nghiệp có thể đánh giá bản thân và doanh nghiệp khác mạnh yếu chỗ nào, nhìn ra cơ hội tạo ra giá trị tốt nhất để khai thác.
  • Phân tích cạnh tranh: nhận diện các phân khúc thị trường (các nhóm khách hàng, các phân đoạn trong chuỗi giá trị gia tăng của ngành), nhận diện các yếu tố cạnh tranh (các nhu cầu của khách hàng cần được thỏa mãn, các năng lực cần có để tạo ra giá trị…) từ đó, so sánh các doanh nghiệp khác nhau trên các yếu tố cạnh tranh đó để tìm ra điểm mạnh và yếu, nhất là phát hiện ra các cơ hội (các nhu cầu chưa được đáp ứng hay chưa được thỏa mãn, các nhu cầu mới phát sinh).

Phân tích ngành có một số cạm bẫy cần phải vượt qua:

  • Trong phân tích chuỗi cạnh tranh của ngành, người ta thường có xu hướng dựa trên những yếu tố, những khái niệm đã được thừa nhận để nhận diện và đánh giá các nhân tố tạo ra giá trị (ví dụ trước đây không ai coi thương hiệu có kí lô gam nào, nhưng nay nó lại trở thành câu cửa miệng khi nó về sức cạnh tranh), mà không phát hiện và thừa nhận kịp thời các xu hướng hoặc nhân tố mới (ví dụ sự tăng trưởng nhanh chóng của nhóm khách hàng tuổi teen). Để tránh sai lầm này, cần coi trọng việc thu thập và phân tích các thông tin một cách hệ thống, nhất là các sự kiện, các số liệu thực tế.
  • Trong phân tích cạnh tranh, người ta thường có xu hướng đưa ra các yếu tố mà mình có ưađể so sánh, bỏ qua các yếu tố mà họ không ưa thích (vì cho rằng nó không chính yếu)

Để tránh sai lầm này, cần coi trọng việc thu thập và phân tích các
thông tin một cách hệ thống, nhất là các sự kiện, các số liệu thực tế.
Phân tích ngành là một hoạt động thiết yếu để vượt qua được tư duy quản lý theo kiểu cảm tính và tùy tiện. Khá nhiều nhà doanh nghiệp hiện nay xây dựng chính sách bán hàng, điều hành kinh doanh và đầu tư phát triển doanh nghiệp của mình theo kiểu cảm tính cá nhân, mà không kịp thời nhận ra những xu hướng mới, những thay đổi của thị trường, thành ra lâm vào tình trạng “mua vé vào xem một vở hát đã vãn“, vừa lãng phí, vừa nguy hiểm cho sự tồn vong của doanh nghiệp.

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *