Tôi yêu Quách Tĩnh

Trong văn hoá của gia đình tôi, truyện kiếm hiệp là một thứ gì đó hết sức nhảm nhí.