Bàn về năng lực cốt lõi

Hôm rồi, có việc phải tiếp cận với chiến lược kinh doanh của một doanh nghiệp lớn và khá nổi tiếng, tôi mới nhận thức rõ hơn về một vấn đề: họ thiếu đi bản sắc riêng. Chiến lược của họ đọc lên rất kêu, đầy tham vọng, nhưng điều đáng nói là cái chiến… Continue reading Bàn về năng lực cốt lõi