Chuyển đổi doanh nghiệp sang công ty cổ phần

Tôi nhận lời một người bạn giúp anh ấy làm luận văn thạc sĩ về việc cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước. Trao đổi với anh ấy về tình hình thực tế tại nơi anh ấy làm việc và những việc mà công ty đó đã làm để thực hiện cổ phần hoá, tôi… Continue reading Chuyển đổi doanh nghiệp sang công ty cổ phần

KHI NHÀ QUẢN TRỊ LÀM TỐT CÔNG VIỆC CỦA MÌNH

KHI NHÀ QUẢN TRỊ LÀM TỐT CÔNG VIỆC CỦA MÌNH, HỌ CŨNG ĐỒNG THỜI TẠO RA CƠ HỘI KHIẾN CHO MÌNH BỊ MẤT VIỆC. Điều này thoạt nghe có vẻ nghịch lý. Một nhà quản trị đúng nghĩa thường có khát vọng làm tốt công việc của mình và họ cũng có một nguyện vọng… Continue reading KHI NHÀ QUẢN TRỊ LÀM TỐT CÔNG VIỆC CỦA MÌNH