Cần một tinh thần mới

WTO vậy là đã mở cửa. Thời cơ, thách thức ùa đến. Tâm trạng của nhiều người có lẽ khá bâng khuâng. Một cái gì mới đang đến, mới hơn, hay hơn, nhưng sự lo lắng và khó khăn không ít. Vẫn còn đó câu hỏi thua thắng trên sân nhà?

Đứng lên từ thất bại

“Kinh doanh nghĩa là đưa ra những quyết định và không làm sao tránh khỏi những quyết định sai lầm. Điều tôi cần ở cậu là đừng lặp lại sai lầm đó nữa, nhưng hãy nhớ, cứ tiếp tục… phạm các sai lầm khác, cho đến khi chúng ta có được những chiến lược thành… Continue reading Đứng lên từ thất bại