Thời thế đòi chuyển giao thế hệ

Nghề tư vấn là một nghề ảnh hưởng tới thần kinh và tim mạch. Bản chất công việc của nó là đi tìm giải pháp cho những vấn đề của khách hàng. Mà những vấn đề này, khi đến tay tư vấn thì hoặc là hóc búa hoặc là phức tạp. Trong tư vấn, hạ… Continue reading Thời thế đòi chuyển giao thế hệ