Một bài học

Hôm nay, tôi nhận được thư chấp nhận tham gia một diễn đàn từ người quản trị.

Mở đầu

Người ta thường nghĩ rằng các nhà tư vấn là siêu nhân. Bản thân các nhà tư vấn cũng đang tự xây dựng cho mình hình ảnh như vậy. Tư vấn nghĩa là phải giỏi hơn khách hàng. Các nhà tư vấn cũng không hề muốn thua kém người khác.