Khảo sát chẩn đoán trong dự án tư vấn quản lý

Khi khách hàng tìm đến để yêu cầu được tư vấn quản lý, tôi thường đỏi hỏi họ cho phép tôi làm một cuộc khảo sát chẩn đoán. Đa số đều tỏ ra ngại ngùng: một vài người trong số họ ngại mất thời gian: ông tư vấn này thật lắm chuyện, làm được không… Continue reading Khảo sát chẩn đoán trong dự án tư vấn quản lý