Tag: khởi nghiệp

Bản thân quá trình khởi nghiệp chứa đựng nhiều bất trắc, phải đối mặt với quá nhiều điều chưa biết trước. Có nhiều cuộc khởi nghiệp là một cuộc dấn thân đi theo những điều mới mẻ, khai phá những …

Một số điều cần làm ngay để khởi nghiệp (hoặc tái cấu trúc doanh nghiệp) một cách bền vững Read More »

Tagged with: ,

Nhận được thư mời tham dự một cuộc họp bàn về Khởi nghiệp. Không tham dự được nên có mấy lời gửi bà con: Theo tôi, lúc này phải phát động khởi nghiệp chứ không có con đường nào khác, …

Đôi điều về khởi nghiệp Read More »

Tagged with: ,
Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: