Tag: hệ thống quản lý

Một trong những mục tiêu của Quản trị công ty, là phải xây dựng được hệ thống quản lý (điều hành) có hiệu quả. Kiểm soát nội bộ là một thành phần của hệ thống điều hành và cũng là …

Để kiểm soát nội bộ có hiệu quả Read More »

Tagged with: ,

Cần con mắt khác để nhìn ra hướng đi mới

Tagged with: ,

Với nhiều người, mỗi khi đưa ra được một suy nghĩ hay quyết định gì đó quan trọng, người ta cho rằng đó là chiến lược, ví dụ “chiến lược năm nay của chúng ta là…”, “chiến lược của tôi …

Chiến lược và việc quản trị theo hệ thống Read More »

Tagged with: ,
Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: