Tag Archives: chuyển đổi số

Những chia sẻ của nguyên CEO Viettel về chuyển đổi số

Viettel là một ông lớn nhận ra sớm những thách thức của quá trình chuyển đổi số và đã bước đầu thành công trong việc chuyển đổi số. Dưới đây là những chia sẻ của ông Nguyễn Mạnh Hùng, nguyên CEO của Viettel, Bộ trưởng Bộ TTTT.

Khi một cuộc cách mạng xảy ra, tương lai sẽ không nằm trên đường kéo dài của quá khứ. “Đổi mới sáng tạo xảy ra vào đúng lúc này. Hạ tầng cũ, khách hàng cũ, sản phẩm cũ, mô hình kinh doanh cũ không còn phù hợp. Chúng ta cần hạ tầng mới, cách làm mới, tri thức mới, sản phẩm mới, mô hình kinh doanh mới”.

“Rất nhiều thứ chỉ đơn giản là làm ngược lại. Trước đây chúng ta tìm mọi cách để tránh sai lầm, nay sai nhanh hơn để chi phí rẻ hơn. Trước đây là học trước làm sau, nay làm trước học sau, cái mới chưa có nên không thể học trước. Trước đây có việc trước tìm người sau, nay tìm người phù hợp trước mới tính đến làm gì. Trước đây sức mạnh của doanh nghiệp là đông người, thì nay là ít người để phản ứng và chuyển biến nhanh”.

Một công ty thành công, đứng ở vị trí số 1 thường sụp đổ khi xuất hiện những công nghệ mới, đột phá. Quy trình sụp đổ thường như sau:

1- Các công nghệ mới đột phá được các công ty thành công nhất phát triển đầu tiên.

2- Đội ngũ marketing thăm dò phản ứng của những khách hàng trọng yếu về công nghệ mới và không nhận được sự ủng hộ, bởi sản phẩm cũ thường đang tốt và khách hàng quen dùng.

3- Các công ty thành công quay sang thúc đẩy các công nghệ mang tính duy trì, cải tiến sản phẩm cũ, nhằm nâng cao hiệu suất, tăng doanh thu và lợi nhuận.

4- Các công ty mới được thành lập dựa vào công nghệ mới đột phá, phải thăm dò thị trường mới, khách hàng mới thường là khách hàng cấp dưới, bằng cách thử và sai, và từ đây hàng loạt ứng dụng mới, sản phẩm mới được hình thành

5- Các công ty mới gia nhập thị trường sẽ tiến lên các thị trường cao cấp.

6- Các công ty thành công nhập cuộc quá trễ nên không thể giữ được khách hàng cơ bản của họ, và sự đổi ngôi diễn ra.

“Từ góc nhìn này, các công ty lớn và thành công có những “khuyết tật chết người”, và tạo ra cơ hội cho các công ty mới, công ty nhỏ, cơ hội vươn lên trở thành số 1 của những công ty không tên tuổi, dựa vào những công nghệ mới đột phá, đi đến thị trường mới để quay lại lật đổ thị trường truyền thống”.

“Đổi mới sáng tạo đòi hỏi sự thay đổi, nhưng chính các cơ chế, quy trình, hệ giá trị, mà thông qua đó công ty tạo ra giá trị và thành công lại là kẻ thù của sự thay đổi”.

“Năng lực của một tổ chức bao gồm 3 yếu tố: Tài nguyên, quy trình và hệ giá trị. Cả 3 yếu tố này khi công ty ở quy mô lớn và thành công đều mang tính duy trì. Do vậy, chính các năng lực của một tổ chức cũng là sự ấn định những khuyết tật của tổ chức đó. Nhiệm vụ của các CEO là phải giải quyết mâu thuẫn này khi có yêu cầu đổi mới sáng tạo”

Tái cấu trúc doanh nghiệp thời chuyển đổi số

Doanh nghiệp cần tái cấu trúc, hay thay đổi hoặc chuyển đổi kinh doanh và quản lý khi đứng trước những thách thức về sự phát triển, hoặc sự sống còn.

Xét trên tổng thể, các doanh nghiệp Việt Nam đã trải qua nhiều giai đoạn phát triển với các yêu cầu tái cấu trúc khác nhau, nhưng về cơ bản đều là chuyển đổi từ quản trị theo kiểu thuận tiện sang quản trị theo hệ thống. Đầu tiên là hệ thống hóa cách điều hành với quy trình, quy chế, rồi đến phân công, phân nhiệm theo cơ cấu tổ chức bài bản và hệ thống quản trị chất lượng ISO. Rồi tiếp đến các doanh nghiệp lớn tiếp cận với nền tảng quản trị chiến lược và quản trị theo mục tiêu. Nền tảng công nghệ thông tin giúp cho việc chuyển đổi đó thuận lợi hơn với các phần mềm quản trị và cơ sở dữ liệu kinh doanh ngày càng hoàn thiện.

Tiến trình tái cấu trúc bài bản nhất, sâu sắc và toàn diện nhất, có hiệu quả lâu dài nhất gồm:

  • Tái cấu trúc về quản trị chiến lược: nhận thức có hệ thống về môi trường kinh doanh và mục đích kinh doanh của doanh nghiệp, xác định vai trò, vị thế và hướng phát triển của doanh nghiệp.
  • Tái cấu trúc về tổ chức: nhận thức có hệ thống về các công việc kinh doanh và quản lý theo hướng phát triển của doanh nghiệp, xác lập các vị trí công việc chủ chốt, cơ cấu tổ chức và cách thức phân bổ các nguồn lực.
  • Tái cấu trúc về quản trị và điều hành: nhận thức có hệ thống về các vai trò quản trị, điều hành của các cấp quản lý, học hỏi và xác lập các phương thức điều hành phù hợp với định hướng và nguồn lực của doanh nghiệp, xây dựng hệ thống thông tin quản lý phù hợp với cách thức điều hành.

Thời đại chuyển đổi số đã làm thay đổi cơ bản yêu cầu tái cấu trúc của doanh nghiệp Việt. Nếu trước đây, yêu cầu tái cấu trúc cơ bản là chuyển đổi từ quản lý theo kiểu thuận tiện sang quản trị theo hệ thống, thì giờ đây, yêu cầu ấy là: CHUYỂN ĐỔI SỐ. Doanh nghiệp phải tìm chỗ, tìm cách ứng dụng các công cụ số vào kinh doanh và quản lý một cách nhanh chóng và rộng rãi, nhằm chiếm lĩnh thị trường, xác lập vị thế, tạo lập ưu thế cạnh tranh, xây dựng thương hiệu, phát triển thị trường…

Tiến trình tái cấu trúc trong thời đại CHUYỂN ĐỔI SỐ, gồm các yêu cầu cơ bản sau:

  • Xác định những thách thức, những điểm “kẹt” hoặc điểm cần tạo ra đột phá trong kinh doanh và quản lý của doanh nghiệp.
  • Tìm kiếm những giải pháp, công cụ số giúp giải quyết những thách thức, những điểm “kẹt”, điểm đột phá đó (hoặc cũng có thể từ tìm ra giải pháp số hay, quay trở lại xác định điểm đột phá).
  • Học hỏi và áp dụng các giải pháp, công cụ số, thích ứng với các công cụ, thực hiện chuyển đổi số.
  • Từng bước mở rộng việc áp dụng chuyển đổi số, tiến tới chuyển đổi toàn diện theo quy mô phát triển của doanh nghiệp.