Tag: chuyển đổi số

Viettel là một ông lớn nhận ra sớm những thách thức của quá trình chuyển đổi số và đã bước đầu thành công trong việc chuyển đổi số. Dưới đây là những chia sẻ của ông Nguyễn Mạnh Hùng, nguyên …

Những chia sẻ của nguyên CEO Viettel về chuyển đổi số Read More »

Tagged with:

Doanh nghiệp cần tái cấu trúc, hay thay đổi hoặc chuyển đổi kinh doanh và quản lý khi đứng trước những thách thức về sự phát triển, hoặc sự sống còn. Xét trên tổng thể, các doanh nghiệp Việt Nam …

Tái cấu trúc doanh nghiệp thời chuyển đổi số Read More »

Tagged with: ,
Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: