Đào Thị Kiều Trinh

Đào Thị Kiều Trinh

12A2 Lý Thường Kiệt, phường 5, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

Điện thoại: 0913036738, email: daothikieutrinh65@yahoo.com.vn

Nghề nghiệp Chuyên gia tư vấn về tài chính kế toán
Trình độ chuyên môn Cử nhân kinh tế chuyên ngành tài chính kế toán. Chứng chỉ Giám đốc tài chính
Trình độ ngoại ngữ Tiếng Anh (bằng B)
Trình độ, kỹ năng tin học Kỹ thuật viên tin học. Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, đặc biệt ứng dụng Excel trong công tác kế toán và các phần mềm kế toán khác.
Ngày sinh 02/02/1965
Tình trạng gia đình Đã có gia đình, số con: 2.
TÓM LƯỢC VỀ BẢN THÂN

Nắm vững chuyên môn, am hiểu các hoạt động sản xuất – kinh doanh của nhiều loại hình doanh nghiệp, có kinh nghiệm trong việc thiết lập và điều hành hệ thống kế toán của doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế.

Có tầm nhìn, tri thức và kỹ năng của người quản lý và điều hành, thông thạo trong việc phân tích số liệu tài chính, kinh doanh để hỗ trợ các cấp quản lý ra quyết định.

Hiểu biết thị trường tài chính truyền thống. Có năng lực thiết lập chính sách, công cụ điều hành tài chính trong doanh nghiệp và cấp tập đoàn kinh tế.

Hiểu biết và có năng lực trong việc kiểm soát tài chính, kiểm soát hoạt động của doanh nghiệp.

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

 

7/2011 – hiện tại Chuyên gia tư vấn độc lập về tài chính kế toán và tái cấu trúc doanh nghiệp cho Công ty cổ phần TÂN VĨNH CỬU (TAVICO) – Đồng Nai
 
 • Tái cấu trúc hệ thống quản lý của công ty: Phân tích công việc kinh doanh và quản lý, huấn luyện và tư vấn cho Ban giám đốc và đội ngũ quản lý của công ty về:
  • Thông tin tài chính
  • Hệ thống kế toán
  • Cách thức quản lý đáp ứng yêu cầu của chuẩn mực kế toán
 • Đọc hiểu các báo cáo tài chính, báo cáo quản trị (doanh thu, chi phí) và sử dụng thông tin kế toán vào quản lý trong từng lãnh vực: đầu tư, sản xuất, bán hàng…
 
 • Tái cấu trúc hệ thống kế toán của công ty:
  • Qui định rõ ràng và thống nhất trong toàn đội ngũ quản lý về việc áp dụng hệ thống tài khoản.
  • Qui định rõ ràng và thống nhất các danh mục chi phí, các trung tâm chi phí
  • Thống nhất trong Ban giám đốc và đội ngũ quản lý về việc ghi nhận các thông tin kế toán – tài chính.
  • Thống nhất qui trình lập, luân chuyển chứng từ và hạch toán
  • Tập huấn, kèm cặp đội ngũ kế toán:
   • Các công việc kinh doanh và quản lý của công ty, các nghiệp vụ phát sinh và ý nghĩa của từng nghiệp vụ.
   • Cách thức lập, kiểm tra chứng từ, công việc hạch toán, cách lập các báo cáo và thuyết minh.
3/2009 – 6/2011 Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Tiền Giang (TICCO), Tiền Giang
  Chức vụ: Kế toán trưởng kiêm Giám đốc tài chính:
 
 • Xây dựng và điều hành hệ thống kế toán công ty mẹ, các công ty con và đơn vị trực thuộc, bao gồm:
 • Chính sách kế toán tài chính cho các lãnh vực xây dựng công trình, sản xuất và kinh doanh các sản phẩm bê tông, đầu tư và kinh doanh bất động sản;
 • Tổ chức hệ thống hạch toán kế toán từ các đơn vị đến hợp nhất báo cáo tài chính.
 
 • Huấn luyện về công tác kế toán và hạch toán kế toán cho đội ngũ kế toán của toàn bộ hệ thống công ty mẹ, các công ty con và đơn vị trực thuộc.
 
 • Tập huấn và tham mưu về công tác kế toán, tài chính cho Ban Tổng giám đốc công ty mẹ và đội ngũ quản lý các Phòng ban chức năng, các công ty con và đơn vị trực thuộc trong toàn hệ thống TICCO.
 • Tham gia hoạch định chiến lược kinh doanh, kế hoạch ngân sách (kế hoạch doanh thu, chi phí và lợi nhuận) của toàn hệ thống,
 
 • Tham gia hoạch định các chính sách và thủ tục quản lý chi phí trong toàn hệ thống, xây dựng hệ thống kế toán quản trị.
 
 • Tham gia điều hành kinh doanh các lãnh vực và kiểm soát việc thực hiện kế hoạch ngân sách của từng đơn vị, của toàn hệ thống.
 • Tham gia thẩm dịnh dự án đầu tư.
2/2008 – 3/2009 Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Tiền Giang (TICCO), Tiền Giang
  Chức vụ: Kế toán
 
 • Thiết kế công cụ và lập BCTC hợp nhất toàn hệ thống TICCO kịp thời, số liệu tin cậy.
 • Phân tích BCTC từng thời kỳ, nhận xét, đánh giá các vấn đề một cách cụ thể tham mưu cho Kế toán trưởng trong công tác quản lý.
 
 • Huấn luyện cho phòng đầu tư kỹ năng thẩm định dự án và trực tiếp thẩm định một số dự án đầu tư khu dân cư. Công tác này mang lại hiệu quả thiết thực giúp cho TGĐ có cơ sở để ra quyết định.
 
 • Quyết toán nhà máy Bê tông với giá trị lớn và phức tạp theo đúng bài bản quy định đối với TSCĐ tự xây dựng, giúp cho công ty có đủ cơ sở pháp lý tăng TSCĐ và khấu hao kịp thời.
6/1998 – 11/2007 Công ty du lịch Tiền Giang, tỉnh Tiền Giang
  Chức vụ: Kế toán
 
 • Tổng hợp doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh của các đơn vị trực thuộc, bao gồm: các nhà hàng, khách sạn, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ du lịch và các dịch vụ khác
 
 • Hỗ trợ cho kế toán tổng hợp lập BCTC
 • Thẩm định dự án đầu tư các khu du lịch hoặc các nhà hàng.
2/1995 – 5/1998 Công ty du lịch Tiền Giang, tỉnh Tiền Giang
  Chức vụ: Phó phòng hướng dẫn, kiêm Trưởng khu du lịch Thới Sơn
 
 • Phụ trách về tài chính kế toán phòng Hướng dẫn
 • Hỗ trợ điều hành khâu hướng dẫn
 
 • Quản lý và điều hành khu du lịch Thới Sơn
5/1984 – 1/1995 Công ty du lịch Tiền Giang, tỉnh Tiền Giang
  Chức vụ: Kế toán
 
 • Theo dõi từ chi tiết đến tổng hợp, quyết toán phần kho, quỹ tiền mặt, công nợ mua bán, tính lãi lỗ cho hàng bán sẵn và chế biến, xác định kết quả kinh doanh
 
 • Thực hiện nhiệm vụ kế toán như trên lần lượt ở hầu hết các đơn vị trực thuộc Công ty

 

japanese sex dentista peruano se hace un pajazo. big tits shemale takes cock in throat. telegu girls