Làm thế nào để vượt qua sự tầm thường và bứt phá?

(Nhân đọc “Từ tốt đến vĩ đại” của Jim Collins, Nhà xuất bản trẻ 2008)

Trong cuốn sách này, Jim Collins đã đưa ra những nhận định rút ra từ cuộc khảo sát hàng chục công ty “vĩ đại”ở Mỹ. Vĩ đại theo tiêu chí của ông là những công ty có được sự phát triển liên tục và bền vững trong khoảng 15 năm, có thị giá của cổ phiếu cao gấp ít nhất là 2 lần so với những công ty đối chứng (cũng là những công ty có những giai đoạn tăng trưởng thuộc hàng sao của thị trường, nhưng thường nhanh chóng chững lại và/hoặc tuột dốc). Điều lý thú và giá trị của những nhận định này là nó không phải được rút ra từ những khảo cứu bàn giấy, lý thuyết, mà từ thực tiễn quản lý và những kết quả của thực tiễn quản lý đó ở những doanh nghiệp có thật.

Trong hoàn cảnh của Việt Nam, dẫu chưa dám mơ đến các công ty vĩ đại như các công ty được Jim Collins đề cập, nhưng tuyệt đại đa số các trường hợp tìm đến sự tư vấn của chúng tôi, yêu cầu đặt ra cũng gần tương tự như vậy, làm sao đưa các công ty khách hàng từ sự lùng nhùng, tầm tầm, từ vũng lầy của khó khăn và khủng hoảng bứt phá và tỏa sáng với tốc độ tăng trưởng cao, lợi nhuận tốt và bền vững. (Nói thêm rằng chúng tôi cũng chỉ nhận lời tư vấn nếu khách hàng thể hiện rõ khát vọng này. Thiếu khát vọng kinh doanh và quản lý thì tìm kiếm sự trợ giúp của tư vấn cũng chỉ phí công của cả hai bên mà thôi).

Một công ty trở nên vĩ đại, theo cách nói của J. Collins, còn theo chúng tôi là có sự bứt phá và thành đạt bền vững nếu có các yếu tố sau đây:

Một nhà lãnh đạo cấp độ 5

Theo cách chia của J. Collins, cấp độ 1 là một cá nhân có năng lực, có kiến thức, kỹ năng, tài năng và thói quen làm việc tốt; cấp độ 2 là có đóng góp vào thành công của nhóm và có thể làm việc hiệu quả với người khác; cấp độ 3 là biết tổ chức con người và tài nguyên để theo đuổi các mục tiêu của tổ chức; cấp độ 4 là đưa ra được tầm nhìn rõ ràng, tạo động lực và thúc đẩy sự nỗ lực cho những mục tiêu cao hơn; cấp độ 5 là cả 4 cấp độ trên, cộng thêm quyết tâm cao và khiêm nhường.

Nhà lãnh đạo cấp độ 5 không phải là một siêu sao trong công ty, không tham danh vọng, mà là người xây dựng đội ngũ và tạo điều kiện cho đội ngũ làm việc, đồng thời là một tấm gương về ý chí sắt đá theo đuổi mục tiêu đã định, sự làm việc cần cù, tinh thần kỷ luật.

Nhà lãnh đạo cấp độ 5 thường là người trưởng thành từ trong công ty, không phải là người ngoài, được săn về bằng miếng mồi béo bở

Một đội ngũ tài năng, phù hợp

Con người là vấn đề quan tâm số một, trước doanh số, trước chiến lược… Bàn tay ta làm nên tất cả.

Không phải là một thiên tài và vạn người giúp việc, mà là cả một đội ngũ chịu làm việc, biết làm việc và có trách nhiệm với công việc, có tinh thần vì màu cờ sắc áo, chứ không phải vì danh vọng, cá tính hay lợi ích cá nhân.

Đặt mỗi người vào đúng chỗ của họ, luôn tìm người giỏi nhất để giao cho họ cơ hội (chứ không phải là vấn đề) lớn nhất.

Một thái độ nhìn thẳng vào sự thật

Tôn trọng thực tế, nhìn thẳng vào sự thật cho dù nó phũ phàng, giải quyết vấn đề chứ không né tránh.

Phát huy mọi ý kiến, lãnh đạo luôn lắng nghe, luôn phân tích một cách khách quan, không tìm lý do hay đổ lỗi, đặt ra những chỉ dấu để báo động các nguy cơ và luôn có niềm tin sắt đá vào công việc

Một chiến lược phù hợp

Hãy làm tốt một việc, thay vì chạy lanh quanh

Việc đó là việc mà bạn đam mê nhất, làm giỏi nhất và mang lại lợi nhuận cao nhất, bền vững nhất

Một văn hóa kỷ luật

Dựa trên ý tưởng về sự tự do trong khuôn khổ, đặt vào đó những con người có kỷ luật để họ đưa văn hóa này lên tầm cao mới (xem một đội ngũ tài năng ở trên).

Văn hóa kỷ luật dựa trên sự tôn trọng và thực thi đúng định hướng kinh doanh (con nhím của bạn) và một ý chí giữ vững định hướng kinh doanh đó, tôn trọng và tuân thủ mọi thỏa thuận, mọi kết luận mà chính mình và tập thể đã đưa ra.

Một bàn đạp công nghệ

Tiên phong trong việc áp dụng công nghệ để tạo ra lợi thế cạnh tranh trong công việc (con nhím) của mình.

Những điều ông Jim Collins viết ra trên đây có thể là trái tai đối với nhiều người, nhưng nó lại trùng hợp với những chiêm nghiệm của chúng tôi từ thực tiễn kinh doanh và quản lý. Nói vậy không phải để bắt quàng tư duy của mình với những phát kiến hay ho của người khác, mà sự thật, ai nghiêm túc trong sự nghiệp kinh doanh và quản lý của mình ắt cũng đều rút ra những kết luận tương tự như vậy.

Câu hỏi đặt ra là nếu đúng như Jim Collins đã đề cập, thì bạn có thể làm gì để chuyển công ty của mình từ tầm tầm, lùng nhùng, từ vũng lầy của khó khăn và khủng hoảng sang đột phá và thành công bền vững?

Câu trả lời gần như duy nhất là: hãy tìm ra những tiềm năng và vấn đề về lãnh đạo, về đội ngũ, về định hướng kinh doanh, văn hóa kỷ luật, bàn đạp công nghệ từ trong nội tại của bạn, hãy chuyển hóa và phát huy những tiềm năng để giải quyết các vấn đề và bứt phá.

Chúng tôi gọi đó là tái cấu trúc quản lý.

Tái cấu trúc quản lý là một quá trình thay đổi những nền tảng quản lý của bạn, từ tùy tiện và thiếu hệ thống sang quản lý theo khoa học và có hệ thống. Với cách tiếp cận của chúng tôi, việc tái cấu trúc quản lý sẽ bắt đầu từ chính tư duy và phong cách quản lý của bạn và của toàn đội ngũ. Với nội dung công việc, công cụ và qui trình làm việc phù hợp, chúng tôi sẽ mang lại:

  • Tư duy chiến lược có hệ thống và định hướng kinh doanh dựa trên những điểm mạnh cốt lõi của bạn, những đam mê và những yếu tố làm nên hiệu quả tốt và bền vững nhất cho bạn
  • Tư duy quản lý khoa học và có hệ thống: nhận thức toàn diện các công việc quản lý, các yêu cầu quản lý đối với từng công việc, giúp bạn hình thành các nguyên tắc và phương thức quản lý hữu hiệu và phù hợp.

Đó là những cơ sở để hình thành và phát triển những điều kiện cho sự ra đời của một nhà lãnh đạo cấp độ 5, một đội ngũ có chung tầm nhìn, định hướng và mục tiêu, văn hóa quản lý…. cho một sự bứt phá và phát triển bền vững.