Khi nào không nên uỷ quyền cho cấp dưới

Uỷ thác, giao quyền cho cấp dưới là một trào lưu dân chủ hoá trong quản lý. Trên nguyên tắc, uỷ quyền là một đòi hỏi tất yếu trong thế giới kinh doanh và quản lý, khi mà công việc ngày càng phức tạp, diễn biến ngày càng nhanh, đòi hỏi khả năng xử lý và tốc độ phản ứng nhanh chóng.

Các nhân viên ngày càng đòi hỏi có nhiều quyền hạn hơn. Các cấp quản lý cũng mong muốn được giải phóng càng nhiều càng tốt khỏi những công việc sự vụ. Tuy vậy, quá trình uỷ thác công việc không phải lúc nào cũng suông sẻ. Bài viết trên VNR500 cho thấy khía cạnh khác của vấn đề. Xem chi tiết