Cái giá phải trả cho sự xa rời năng lực cốt lõi

iệc tại sao cổ phiếu Tribeco bị Ủy ban chứng khoán nhà nước đưa vào diện kiểm soát đặc biệt gần như đã có câu trả lời (xem tại đây). Trái với giải thích của một thành viên Ban tổng giám đốc công ty Kinh Đô (một cổ đông lới của Tribeco), cái chết của Tribeco là do nó làm những việc ngoài năng lực cốt lõi của nó. Điều này xảy ra khi có những thế lực hùng mạnh bên ngoài vào nắm phần chi phối trong tổng số cổ phần của Tribeco, và có thêm nhiều nhân tài từ bên ngoài gia nhập đội ngũ quản lý của nó.

Đâu phải chỉ có Tập đoàn kinh tế nhà nước bị rủi ro do đầu tư ngoài ngành. Giống như AIDS vậy, chuyện có thể xảy đến với bất cứ ai, đừng ham vui rồi chết vì kém hiểu biết. Việc tìm hiểu và nhận thức cho đúng đâu là năng lực cốt lõi của mình và dũng khí nhìn vào sự phát triển bền vững trong dài hạn luôn thách thức cả tâm và tài của các doanh nhân chân chính. xem thêm