Thời thế đòi chuyển giao thế hệ

Nghề tư vấn là một nghề ảnh hưởng tới thần kinh và tim mạch.

Bản chất công việc của nó là đi tìm giải pháp cho những vấn đề của khách hàng. Mà những vấn đề này, khi đến tay tư vấn thì hoặc là hóc búa hoặc là phức tạp.

Trong tư vấn, hạ đẳng là làm thay cho khách hàng, trung đẳng là phục vụ khách hàng và thượng đẳng là làm thay đổi được nhận thức và năng lực của khách hàng. Khi khách hàng thay đổi được nhận thức và năng lực của họ thì thành quả tư vấn mới được nhận thức và phát huy đầy đủ nhất.

Tôi đã vượt qua được phần nào sự nghi kỵ của khách hàng: sao làm thì nhiều mà không thấy được gì mấy. Hôm nay, họ đã ý thức được rằng tư vấn mang lại cho họ nhiều thứ. Họ vui vẻ và trọng thị hơn hẳn. Nhưng qua được cuộc chiến để đạt được sự công nhận của khách hàng thì tôi lại nhận ra một sự thật khác cay đắng hơn nhiều: họ không lĩnh hội được bao nhiêu những gì mà dự án đã mang lại. Họ chỉ cảm thấy thoả mãn vì tin tưởng thì đúng hơn. Họ nói và làm sai hết trơn những gì vừa mới hồi nãy họ đã được trải nghiệm.

Đây là một điều đáng báo động ở các công ty VN. Những bậc khai quốc công thần đã bắt đầu mang gánh nặng của tuổi tác. Hành trang về tri thức và kinh nghiệm của họ cũng đã bắt đầu ở trạng thái bị vắt khô rồi. Nhưng sự thay đổi thế hệ lãnh đạo và quản lý sao mà khó khăn. Nếu vậy thì bao giờ hệ thống quản lý mới thay đổi có căn cơ được?