Khái niệm tái cấu trúc quản lý

Tái lậptái cấu trúc là những từ gợi cảm đối với các nhà quản lý. Trong một giai đoạn khá dài, nó là giấc mơ lột xác của các doanh nghiệp Việt Nam để lớn dậy thành rồng, để trong một đêm mình có thể từ nhỏ bé, lạc hậu trong cách quản lý trở thành lớn mạnh và hiện đại.

Điều được nghĩ tới đầu tiên khi tái cấu trúc thường là cơ cấu tổ chức và những qui trình thủ tục quản lý. Có Giám đốc đặt ra mục tiêu làm sao cho công ty mình phải có phòng marketing. Có công ty đặt ra mục tiêu phải lấy được chứng chỉ ISO làm cơ sở phấn đấu. Tất cả đều đúng nhưng chưa đủ. Phần nhiều các công ty sau khi tái cấu trúc kiểu như vậy đều cảm thấy những nỗ lực của mình bỏ ra đã bị lãng phí. Có những công ty thấy rằng tái cấu trúc đã làm lộn tùng phèo mọi thứ lên, cuối cùng lại phải trở về tình trạng cũ.

Lý do cơ bản của việc tái cấu trúc không thành công là do nó chưa đụng được đến những nguyên nhân sâu xa của tình trạng lạc hậu đang tồn tại trong các doanh nghiệp Việt Nam. Trong khi đối với các doanh nghiệp ở các nước tiên tiến, tái lập, hay tái cấu trúc chỉ có ý nghĩa là một sự thay đổi trong chiến lược, cơ cấu tổ chức hay qui trình công việc vốn đã bài bản, hệ thống; thì đối với doanh nghiệp Việt Nam, vấn đề đặt ra là phải giải quyết sự bất tương xứng giữa cơ cấu quản lý, thủ tục quản lý thường được gắng công xây dựng cho bài bản, với nề nếp và tư duy quản lý tùy tiện, thiếu bài bản trong đội ngũ doanh nhân và quản lý.

Sự tùy tiện và thiếu bài bản này được thể hiện qua các hiện tượng phổ biến:

  • Làm tới đâu hay tới đó. Tập trung giải quyết sự vụ, chạy theo sự vụ, thiếu hoạch định cho đường dài.
  • Thiếu bài bản trong giải quyết công việc. Trong mọi công việc như tiếp thị, sản xuất, bán hàng… thường không tìm hiểu và nắm hết được các khía cạnh khác nhau của công việc, không đánh giá được các tác động của các yếu tố có liên quan đến kết quả công việc, do vậy, xử lý công việc thường phiến diện, chỉ giải quyết hiện tượng chứ không giải quyết được nguyên nhân, kết quả thường thấp hoặc không bền vững.

Tùy tiện và thiếu bài bản khiến cho bộ máy hoạt động không hiệu quả, hay trục trặc, nguồn nhân lực chậm phát triển, nhiều mâu thuẫn nội bộ, nguồn lực bị lãng phí, doanh nghiệp không phát triển bền vững mà thường bỏ lỡ các cơ hội, dễ bị tổn thương bởi những rủi ro và thiệt hại, lãng phí và kém hiệu quả

Chính vì vậy, tái cấu trúc quản lý, theo định nghĩa của chúng tôi, là thực hiện sự thay đổi trong tư duy và nề nếp quản lý của các doanh nhân và nhà quản lý Việt Nam từ tùy tiện, thiếu bài bản, sang quản lý có bài bản, có hệ thống. Sự thay đổi này nhằm mang lại năng lực quản lý mới cho đội ngũ doanh nhân và quản lý của doanh nghiệp, qua đó, giúp họ thực thi hiệu quả và bền vững hơn các hoạt động kinh doanh, thiết lập một hệ thống quản lý hữu hiệu hơn để sử dụng hiệu quả các nguồn lực, đứng vững trước các thánh thức, phát triển được nguồn nhân lực đủ năng lực cho những nhu cầu phát triển mạnh mẽ, vững chắc hơn.