Category: Hệ thống quản lý

Các thành phần, nội dung của một hệ thống quản lý

Một trong những mục tiêu của Quản trị công ty, là phải xây dựng được hệ thống quản lý (điều hành) có hiệu quả. Kiểm soát nội bộ là một thành phần của hệ thống điều hành và cũng là …

Để kiểm soát nội bộ có hiệu quả Read More »

Tagged with: ,

Những vấn đề phát sinh khi áp dụng hệ thống lương theo 3P là một sự thật. Phần lớn căn nguyên của những vấn đề đó không nằm ở bản thân hệ thống 3P, mà nằm trong những doanh nghiệp …

Đôi điều về hệ thống lương theo 3P Read More »

Cũng giống như năng lực cốt lõi, khái niệm giá trị cốt lõi cũng là cái đang được hiểu lầm nhiều nhất. Đa số mọi người khi nghĩ tới giá trị cốt lõi thường nghĩ tới “giá trị” về mặt …

Giá trị cốt lõi là cái chi chi? Read More »

Tagged with: ,

Nhớ năm 1998, khi đó đang hỗ trợ Trung tâm kinh doanh nội địa của Biti’s xây dựng phòng Marketing. Một bữa nói chuyện phiếm với anh Dương Hùng, anh thông báo Biti’s mới thành lập và phái đi một …

Quản trị công ty và Cái lồng cho quyền lực Read More »

Tagged with: ,

Bài học này đúng với nhiều loại hình doanh nghiệp, ở mọi ngành nghề khác nhau: thay vì tập trung vào việc bán sản phẩm, hãy chú trọng xây dựng nền tảng. Điều quan trọng là xác định cho đúng …

Thay vì tập trung vào việc bán sản phẩm, hãy chú trọng xây dựng nền tảng. Read More »

Tagged with: , ,

Đầu năm tới giờ, đi đâu cũng nghe nói về chuỗi giá trị. Thực ra, thời buổi khó khăn, người ta phải đi tìm cái mới. Và tình cờ (hay cũng là chuyện nhảy tới nhảy lui cũng không ra …

Tào lao về chuỗi giá trị Read More »

Tagged with:

Phát triển theo chuỗi giá trị đã trở thành một chiến lược phổ biến của nhiều doanh nghiệp Việt Nam. Điển hình có thể thấy mô hình 3F (Feed, Farm, Food) của CP Việt Nam, mô hình nuôi trồng và …

Đôi điều suy nghĩ về phát triển theo chuỗi giá trị Read More »

Tagged with: ,

Còn nhớ vào khoảng năm 1999 – 2000, Kinh Đô lúc đó đang là một khách hàng thân thiết. Một bữa ngồi nghe mấy nhân viên tám về chuyện bakery của Đức Phát tốt hơn bakery của Kinh Đô, bèn …

Không thể tái cấu trúc nếu thiếu tinh thần tự phê phán Read More »

Qui tắc 20/80, hay còn gọi là Qui tắc Pareto nói rằng trong nhiều sự kiện, khoảng 80% kết quả là do 20% nguyên nhân gây ra. Nhà tư tưởng quản trị doanh nghiệp Joseph M. Juran đề xuất qui luật này và đặt …

Qui tắc 20-80 và trò đùa của thống kê Read More »

Âm mưu thôn tính tầm quốc tế và những hệ lụy của nó. Những gì cổ đông được làm, không được làm, thế nào là quyền kiểm soát… http://vnexpress.net/gl/kinh-doanh/quoc-te/2011/07/trung-quoc-co-the-mua-facebook/

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: