Category: Quản trị tổ chức

Vấn đề công ty mẹ và công ty con đang là một vấn đề thời thượng. Các tổng công ty nhà nước đua nhau “xin” chuyển sang mô hình công ty mẹ và con. Thậm chí có những công ty …

Công ty mẹ và con ra đời trên cơ sở nào? Read More »

Tagged with:

Henry Fayol là một kỹ sư, một nhà quản lý và lý thuyết gia về quản trị, người đã đề xướng học thuyết quản trị theo khoa học. 14 Nguyên tắc quản lý của ông cho đến nay vẫn còn …

14 Nguyên tắc quản trị của Henry Fayol Read More »

Tagged with:

Một ngày đẹp trời, bạn muốn mình có một tập đoàn với công ty mẹ và các công ty con cho hoành tráng. Cũng có thể một cộng sự cấp cao của bạn muốn có thêm phòng dịch vụ khách …

Tổ chức công ty được xây dựng trên cơ sở nào? Read More »

Tagged with:
Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: