Category: Quản trị công ty

Nhớ năm 1998, khi đó đang hỗ trợ Trung tâm kinh doanh nội địa của Biti’s xây dựng phòng Marketing. Một bữa nói chuyện phiếm với anh Dương Hùng, anh thông báo Biti’s mới thành lập và phái đi một …

Quản trị công ty và Cái lồng cho quyền lực Read More »

Tagged with: ,

Còn nhớ vào khoảng năm 1999 – 2000, Kinh Đô lúc đó đang là một khách hàng thân thiết. Một bữa ngồi nghe mấy nhân viên tám về chuyện bakery của Đức Phát tốt hơn bakery của Kinh Đô, bèn …

Không thể tái cấu trúc nếu thiếu tinh thần tự phê phán Read More »

Âm mưu thôn tính tầm quốc tế và những hệ lụy của nó. Những gì cổ đông được làm, không được làm, thế nào là quyền kiểm soát… http://vnexpress.net/gl/kinh-doanh/quoc-te/2011/07/trung-quoc-co-the-mua-facebook/

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: