Category: Quản trị chiến lược

Cũng giống như năng lực cốt lõi, khái niệm giá trị cốt lõi cũng là cái đang được hiểu lầm nhiều nhất. Đa số mọi người khi nghĩ tới giá trị cốt lõi thường nghĩ tới “giá trị” về mặt …

Giá trị cốt lõi là cái chi chi? Read More »

Tagged with: ,

Bài học này đúng với nhiều loại hình doanh nghiệp, ở mọi ngành nghề khác nhau: thay vì tập trung vào việc bán sản phẩm, hãy chú trọng xây dựng nền tảng. Điều quan trọng là xác định cho đúng …

Thay vì tập trung vào việc bán sản phẩm, hãy chú trọng xây dựng nền tảng. Read More »

Tagged with: , ,

Đầu năm tới giờ, đi đâu cũng nghe nói về chuỗi giá trị. Thực ra, thời buổi khó khăn, người ta phải đi tìm cái mới. Và tình cờ (hay cũng là chuyện nhảy tới nhảy lui cũng không ra …

Tào lao về chuỗi giá trị Read More »

Tagged with:

Phát triển theo chuỗi giá trị đã trở thành một chiến lược phổ biến của nhiều doanh nghiệp Việt Nam. Điển hình có thể thấy mô hình 3F (Feed, Farm, Food) của CP Việt Nam, mô hình nuôi trồng và …

Đôi điều suy nghĩ về phát triển theo chuỗi giá trị Read More »

Tagged with: ,

Phân tích ngành là một hoạt động thiết yếu, không chỉ trong hoạch định chiến lược, mà còn cả trong việc điều hành kinh doanh hằng ngày, nhất là trong việc ra các quyết định quan trọng Phân tích ngành …

Phân tích ngành Read More »

Tagged with: , ,

Nội dung căn bản của chiến lược là phải xác định cho được cái mà công ty định cung cấp cho thị trường là cái gì. Muốn xác định được sản phẩm mà công ty cung cấp không đơn giản …

Nghĩ thêm về chiến lược qua một số trường hợp thực tiễn Read More »

Tagged with: ,

Trong một hội thảo về xây dựng chiến lược, trải qua nhiều ngày vật vã với đủ loại phân tích hóc búa, cuối cùng, cũng đi đến một nhận định cuối cùng về năng lực cốt lõi của doanh nghiệp. …

Lại nói thêm về năng lực cốt lõi Read More »

Tagged with: ,

Đọc bài phỏng vấn Michael Porter của Nguyễn Vạn Phú thấy tâm đắc quá. Đắt nhất là câu “Lãnh đạo doanh nghiệp Việt Nam cần hiểu các quy luật cơ bản của chiến lược thay vì trở thành nạn nhân của các trào …

Một điều tâm đắc Read More »

Tagged with: ,

Cần con mắt khác để nhìn ra hướng đi mới

Tagged with: ,

iệc tại sao cổ phiếu Tribeco bị Ủy ban chứng khoán nhà nước đưa vào diện kiểm soát đặc biệt gần như đã có câu trả lời (xem tại đây). Trái với giải thích của một thành viên Ban tổng …

Cái giá phải trả cho sự xa rời năng lực cốt lõi Read More »

Tagged with: ,
Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: