• Thiên đường và ảo tưởng

  Thiên đường và ảo tưởng

  Nhận được thư mời đi dự Talkshow “6 ảo tưởng kinh doanh đánh lừa nhà quản lý“, đọc thấy tên diễn giả có anh Nguyễn Văn Mười Hai, nhớ lại những sự kiện của một thời, trong đầu hiện ra cái tựa sách “Những thiên đường mù” ...

 • Đôi điều suy nghĩ về phát triển theo chuỗi giá trị

  Đôi điều suy nghĩ về phát triển theo chuỗi giá trị

  Phát triển theo chuỗi giá trị đã trở thành một chiến lược phổ biến của nhiều doanh nghiệp Việt Nam. Điển hình có thể thấy mô hình 3F (Feed, Farm, Food) của CP Việt Nam, mô hình nuôi trồng và chế biến cá tra của thủy sản Bến Tre, thủy sản Hùng ...

 • Tại sao chuyển giao thế hệ không thành?

  Tại sao chuyển giao thế hệ không thành?

  Hiển nhiên một điều, tái cấu trúc không đơn thuần chỉ là một sự thay đổi lãnh đạo, hay thay đổi về nhân sự chủ chốt của doanh nghiệp. Nhiều doanh nghiệp thay đổi nhân sự, nhưng chẳng tái cấu trúc được cái gì. Cũng có những doanh nghiệp tái cấu ...

 • Tái cấu trúc là một thực tiễn

  Tái cấu trúc là một thực tiễn

  Bất chấp các nhà hoạch định chính sách nghĩ gì, nói gì, bất chấp các ông chủ doanh nghiệp muốn hay không muốn, quá trình tái cấu trúc đang diễn ra một cách mạnh mẽ với những vụ phá sản, thôn tính, cải tổ và sắp xếp lại. Tái cấu trúc là một thực ...

 • Một ý tưởng không mới nhưng chưa bao giờ được thực hiện

  Một ý tưởng không mới nhưng chưa bao giờ được thực hiện

  Điều này, nhiều nhà quản lý danh tiếng đã đề cập tới, đã làm rồi, nhưng ở Việt Nam vẫn còn nặng tư duy ghế quá, ai cũng thích ghế, tiếc ghế, sợ mất ghế, nên có tái cấu trúc cũng là để duy trì cái ghế của mình được lâu, chứ không phải vì...

Mới nhất

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: